Pokolj

Jak dotąd zarówno serbskie instytucje jak i ośrodki naukowo-badawcze, a w jeszcze mniejszym stopniu przedstawiciele szerokiej wspólnoty serbskiej nie osiągneły porozumienia w kwestii terminu określającego zbrodnię ludobójstwa dokonanego na prawosławnej spoleczności Serbów przez Niepodległe Państwo Chorwackie (NDH).

Podczas gdy ludobójstwo Żydów jest powszechnie określane jako Holokaust (Zagłada, Shoah) a eksterminacja Romów jest znane pod pojęciem Porajmos lub Pharrajimos (Pochłonięcie), ludobójstwo Serbów nie posiada powszechnie przyjętej terminologii.

Mając na uwadze powyższe fakty i kierując sie potrzebą podkreślenia znaczenia faktów historycznych, zgromadzenie Stowarzyszenia Jadovno 1941 podjęło decyzję, iż zbrodnia ludobójstwa dokonana przeciwko społeczności prawosławnych Serbów podczas drugiej wojny światowej przez Niepodległe Państwo Chorwackie (NDH) powinna być określana terminem

POKOLJ

Zgodnie z powyższym, podjęto decyzję iż termin ten powinien być używany we wszystkich formach komunikacji (pisanej, werbalnej etc.)

Podjęto decyzję, iż termin ten będzie posiadał poniższą definicję:

Pokolj jest terminem określającym przeprowadzoną w sposób systematyczny i zorganizowany zbrodnię ludobójstwa przeciwko społeczności prawosławnych Serbów podczas drugiej wojny światowej przez Niepodległe Państwo Chorwackiej (NDH) na całym jego terytorium.

Pokolj dotknął ponad milion Serbów, którzy przed 1941 rokiem zamieszkiwali regiony włączone do terytorium Niepodległego Państwa Chorwackiego (NDH).

Za pomocą dekretów wydanych bezpośrednio przez instytucję Poglavnika (szef NDH), ministerstwa i Kwaterę Główną Ustaszy (GUS), wszystkie organy władzy wykonawczej i sądowniczej Niezależnego Państwa Chorwackiego (NDH) uczestniczyły w Pokolju.

Zbrodnie przeciwko ludności serbskiej obejmowały terror ekonomiczny i konfiskatę majątku; godzinę policyjną i gettoizację; organizację i implementację morderstw indywidualnych, jak i zbiorowych; deportację do obozów koncentracyjnych; przymusowe przechodzenie na wiarę katolicką oraz wypędzenia na terytorium okupowanej Serbii.

Banja Luka, 24. lipiec 2018

Poprzyj naszą decyzję.

info@pokolj.org