Pokolj

Tot nu toe hebben de instellingen van het Servische volk, noch de wetenschap en deskundigen, laat staan de Servische gemeenschap in zijn geheel een terminologisch standpunt ingenomen als het gaat om het benoemen van de misdaad van genocide begaan tegen de orthodoxe Serviërs door de Onafhankelijke Staat Kroatië.

Terwijl de genocide tegen de Joden internationaal bekend staat als de Holocaust (of Shoah) en de genocide tegen de Roma al tientallen jaren bekend staat onder de term Porajmos (of Porrajmos), kende de genocide tegen het Servische volk tot nu toe geen herkenbare en exclusieve term.

Gemotiveerd en geleid door de bovenstaande feiten en met de wens om het belang van dit vraagstuk naar voren te brengen, heeft de Vergadering van de vereniging Jadovno 1941 uit Banja Luka besloten dat de misdaad van genocide begaan tegen de orthodoxe Serviërs tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Onafhankelijke Staat Kroatië bekend dienst te staan als:

Pokolj
(fonetisch: po-ko-/lj/, Nederlandse vertaling: de Slachting)

In verband daarmee is besloten deze term te gebruiken en te promoten in alle schriftelijke, mondelinge en andere vormen van communicatie in de publieke sfeer.

Besloten is deze term als volgt te definiëren:

Pokolj is de benaming voor de systematische en door de staat uitgevoerde misdaad van genocide gepleegd tegen de orthodoxe Serviërs tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Onafhankelijke Staat Kroatië op haar gehele grondgebied.

De Pokolj trof meer dan één miljoen Serviërs die vóór 1941 woonachtig waren op het grondgebied dat deel uitmaakte van de Onafhankelijke Staat Kroatië.

De wettelijke bepalingen aangenomen door de Poglavnik (vgl. met Führer) van de Onafhankelijke Staat Kroatië, de staatsministeries en het hoofdkwartier van de Ustaša-beweging maakten dat alle organen van de uitvoerende en gerechtelijke macht in de Onafhankelijke Staat Kroatië betrokken waren bij de Pokolj.

Te Banja Luka, 24 juni 2018

Steun ons initiatief.

info@pokolj.org