Pokolj

Institusjonene som representerer det serbiske folket, den vitenskapelige og profesjonelle offentligheten, sammen med det serbiske samfunnet som en helhet, har ikke så langt bestemt seg terminologisk når det gjelder folkemordet og krigsforbrytelser som Den uavhengige staten Kroatia har begått mot ortodokse serbere.

Mens folkemordet mot jødene ble navngitt og kjent verden rundt som Holocaust (eller Shoah) og folkemordet mot romfolkene har vært kjent i flere tiår som Porajmos, har ikke folkemordet mot det serbiske folket i dag hatt et gjenkjennelig begrep.

Ledet av motivene fra ovennevnte fakta og med ønsket om å understreke viktigheten av denne saken, bestemte forsamlingen «Jadovno 1941» fra Banja Luka å navngi forbrytelsen mot folkemordet begått mot ortodokse serbere under Den andre verdenskrigen av Den uavhengige staten Kroatia som:

Pokolj (norsk: massakren)

I samsvar med det ovennevnte fakta ble det tatt en beslutning å bruke og markedsføre dette begrepet i all skriftlig, muntlig og annen type kommunikasjon i det offentlige rom.

Det ble også bestemt at definisjonen av dette begrepet lyder som følger.

«Pokolj» (massakren) er navnet på en systematisk statlig forbrytelse og folkemord begått mot ortodokse serbere under Den andre verdenskrigen som Den uavhengige staten Kroatia utførte på hele territoriet sitt.

Massakren berørte mer enn en million serbere som bodde i området innlemmet i Den uavhengige staten Kroatia før 1941.

Gjennom lovregulasjoner vedtatt av øverste leder for Den uavhengige staten Kroatia, statsdepartementene og hovedkvarteret til den separatistiske organisasjonen av kroatiske fascister, (kalt Ustasje) var alle utøvende og rettsorganer i Den uavhengige staten Kroatia involvert i massakren.

Massakren, folkemordet mot ortodokse serbere, inkluderte økonomisk terror og inndragning av privateiendom, begrensning av bevegelse og ghettisering, organisering og gjennomføring av individuelle, gruppe- og massedrap, deportasjon til konsentrasjonsleirer, tvangskonvertering til katolisismen og utvisning til Nazi-okkuperte Serbia.

I Banja Luka, 24. juni 2018

Støtt vår beslutning.

info@pokolj.org